Servis za čišćenje koji…nije uobičajan servis

Uobičajni servis za čišćenje, NE nismo obični servis… naime “Mi” smo Internacionalna kršćanska organizacija za pomoć osobama sa margine društva (RE – rehabilitacion de   MAR – marginados)

Hrvatskoj registrirani kao “Humanitarna udruga Remar Croatia” t.j. nevladina, neprofitna i samofinancirajuća udruga za pomoć socijalno ugroženim i društveno odbačenim osobama. U prvom redu bavimo se prihvatom, rehabilitacijom i resocijalizacijom ovisnika, no nismo limitirano samo na njih već u našu zajednicu prihvaćamo i napuštenu djecu, ljude stradale u ratu, bivše zatvorenike, samohrane ili zlostavljane žene i majke.

Financiranje ovakvog projekta, traži sredstva koja “Mi” u prvom redu prikupljamo svojim radom…Iz toga razloga smo organizirali djelatnost  koju nudimo na ovoj internet stranici…

Čišćenja obavljaju volonteri našeg centra te su organizirana,  disciplinirana i uigrana ekipa,  koja iza sebe ima dugotrajno i dugogodišnje iskustvo u vještinama pravilnog čišćenja i održavanja životnog i radnog prostora.

Sva novčana sredstva,  prikupljena kroz usluge Servisa za čišćenje – Remar,  koje nudimo… idu za potrebe zajednice i sa njima se u potpunosti financira naša humanitarna djelatnost.  Tako da svaka “kuna” naplaćena kroz naš rad i usluge, biće  upotrebljena za pomoć  jednoj od najosjetljivijih populacija ovoga društva…pomoć osobama sa margine društva.